top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: 

 2. Sport i Rekreacja Dariusz Łyczko z siedzibą w Katowicach, 40-750 Katowice ul. Dereni 12a, tel. 609 464 308.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

  - dokonywanie rezerwacji udziału w obozie/imprezie,

  - realizacja postanowień umowy o udziale w obozie/imprezie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia.

 4. Forma zbierania danych osobowych i ich rodzaj:

  - zgłoszenie udziału w obozie/imprezie,

  - umowa udziału w obozie/imprezie,

  - Imię i Nazwisko,

  - Data urodzenia,

  - Numer PESEL,

  - Numer telefonu,

  - Adres e-mail,

  - Nr rachunku bankowego,

  - Stan zdrowia uczestnika obozu/imprezy.

 5. Czas przetwarzania danych osobowych:

  - wyłącznie na czas trwania umowy o udziale w obozie/imprezie.

 6. Przekazywanie danych osobowych:

  - dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego lub w celu realizacji umowy o udziale w obozie/imprezie.

 7. Państwa prawa:

         - Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do                     ich  sprostowania, usunięcia, jak i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do                                cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych , którego                dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawo do wniesienia                          sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również Państwu                  prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem,                                        przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

            Kontakt z Administratorem:

            Dariusz Łyczko 40-750 Katowice ul. Dereni 12a, e-mail: obozy.lyczko@gmail.com

         - Administrator niezwłocznie zrealizuje Państwa żądania o których mowa powyżej,                      chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego                rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do                 wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania                          zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator                  powiadomi Państwa niezwłocznie.


 


 

INFORMACJA O CIASTECZKACH

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

bottom of page